Præstø Multicenter - plejecenter

2015


Bygherre:    Vordingborg Kommune
Beliggenhed: Præstø
Ydelse: Ingeniørrådgivning - projektering
Årstal:  2011-
Areal: 5.800m²
Arkitekt: CUBO Arkitekter og Force 4
Landskab: HJ Landskab
Totalentreprenør: CG Jensen


 

Opførelse af multicenter, indeholdende 40 plejeboliger med tilhørende service- og personale-arealer, et sundhedscenter til træning og sundhedsrådgivning samt idrætsfaciliteter, hvor alle aldersgrupper er velkomne til at deltage i forskellige motions- og idrætstilbud.

I forbindelse med opførelse af multihuset i Præstø er fokus rettet mod lavenergi og brug af naturens ressourcer, bl.a.:

  • Solens energi udnyttes til drift af tekniske anlæg.
  • Ventilationsanlæg opbygges, således at luftskiftet tilpasses brugsmønstret i boligerne.
  • I stedet for at aflede regnvand direkte til kloaksystemet føres dette i åbne render frem til engarealer og mindre vandhuller, hvor vandet fordamper. Samtidig sikres legesteder for områdets børn, levesteder for de lokale dyrearter og en optimering af belastningen på byens renseanlæg.

1. præmie i designkonkurrence.