Nørrebrogade 9

2016

Bygherre: fsb
Beliggenhed: København, Nørrebro
Ydelse: Ingeniørrådgivning - programmering, deltagelse
i beboerinddragelse og -kommunikation,
projektering, byggeledelse og fagtilsyn
Byggeudgift: 29 mio. kr.
Årstal: 2009-2016
Areal: 1.449 m²

Nørrebrogade 9 består af 38 almene ungdomsboliger. Boligerne stod for at skulle renoveres, men det skulle ske på en måde, så konsekvenserne for huslejen ville ligge inden for de studerendes økonomiske råderum. Det skete bl.a. i dialog med Københavns Kommune og Landsbyggefonden. 

Wissenberg udarbejdede og gennemførte en helhedsplan, som ville fremtidssikre de 38 ungdomsboliger med istandsættelse af tekniske installationer, efterisolering af gavle, totalistandsættelse af badeværelser inkl. udskiftning af brugsvandsinstallationer og faldstammer samt ombygning af en bevaringsværdig pavillon til vaskeri/fællesfaciliteter – alt med fokus på grønne tiltag, passiv varmeudnyttelse i pavillon, grønt tag over fællesvaskeri samt måling og synliggørelse af el- og vandforbrug for hver bolig.

I arbejdet med udarbejdelse af helhedsplanen var der stor fokus på beboerinddragelse, bl.a. med afholdelse af workshops, fokusgrupper m.m. Der gennemførtes sideløbende et forsøgsprojekt med digitalt beboerdemokrati.