Langhøjskolen

2014

Bygherre:    Hvidovre Kommune
Beliggenhed: Hvidovre
Ydelse: Bygherrerådgivning
Årstal:  2014
Areal: 10.500m²Wissenberg har forestået EU-udbud med indledende prækvalifikation af fem bydende totalrådgiverteams. EU-udbuddet omfattede udarbejdelse af byggeprogram, konkurrencetekniske betingelser og diverse bilag samt vurderingsmodel, besigtigelse af lokaliteten, bedømmelse, indstilling og opstart på kontrahering. 

Langhøjskolen har problemer med overophedning af klasselokaler i sommerperioden, kuldebroer i facader og tage samt nedslidte, nedbrudte vinduer og udvendige døre. Derudover er der konstateret vandskader i kælderen. Projektet omfatter udbedring af disse forhold, bl.a. ved delvis efterisolering af facader og tage, etablering af solafskærmning samt udskiftning af vinduer og døre inkl. håndtering af PCB-holdige fuger. Derudover skal der ryddes op efter nuværende skader samt sikres mod nye vandskader i kælderen.