Hvalsø Kulturcenter

2007

Bygherre:    Hvalsø Kommune, i dag Lejre Kommune
Beliggenhed: Hvalsø
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal:  2007
Areal: Ca. 550 m² nybyggeri og ca. 620 m² ombygning, i alt 1.170 m²
Arkitekt: Mangor og Nagel


Nyt kulturcenter, udført ved om- og udbygning. To bygninger, som rummede henholdsvis bibliotek (bygning 1) samt undervisningslokaler og idrætshal (bygning 2) blev sammenbygget med et nyt kulturstræde, der bl.a. benyttes til udstillinger, samt en trappeopbygning, der kan anvendes som amfiscene. I kultursalen, tidligere idrætshal, etableredes tekniske lyd- og lysforhold for opsætning af teater og koncerter. I tilknytning til dette område blev der indrettet omklædnings/sminke-, øve- og møderum mv. Biblioteket blev udbygget med nye lokaler i tilknytning til de eksisterende.