Hornemanns Vænge

2015

Bygherre:    Postfunktionærernes AndelsBoligforening
Beliggenhed: København
Ydelse: Totalrådgivning
Årstal:  2006- 2015
Areal: 28.000 m²
Arkitekt: Friborg og Lassen

 

Renovering af almen boligbebyggelse fra 60’erne, bestående af seks blokke i fire etager med tilsammen 288 store og små lejligheder. Til området hører også børneinstitution, fælleshus og materielbygning.

Projektet omfatter efterisolering og ny beklædning af facader, således at betonnedbrydning forebygges, og boliger energioptimeres. Eksisterende betonaltaner renoveres og udvides, og der udføres glasinddækning af altaner. Der etableres nye tagkonstruktioner med hældning. Øvrige arbejder omfatter bl.a. nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, opsætning af solvarmepaneler for opvarmning af brugsvand samt solcellepaneler til produktion af el på ny tagkonstruktion.

På hovedanlæg og 12 lejligheder gennemføres der energimålinger over en periode på ca. ét år.

Se mere om renoveringen af Hornemanns Vænge: http://www.youtube.com/watch?v=Msqnit5PdwY