Gillesager - Lindeager

2014

Bygherre: Boligselskabet Tranemosegård afd. 12 v/BO-VEST
Beliggenhed: Brøndby
Ydelse: Bygherrerådgivning, inkl. beboerprocesser 
Byggeudgift: 330 mio. kr.
Årstal: 2010-2014
Areal: 23.000 m2
Arkitekt: Domus

 

Gillesager/Lindeager er en bebyggelse, bestående af et 16-etagers højhus med 240 boliger og to 3-etagers boligblokke med 47 boliger samt én butik.

Projektet omhandler udarbejdelse af tilstandsrapport, gennemførelse af supplerende undersøgelser samt udarbejdelse af forslag til fremtidssikring/helhedsplan for bebyggelsen.

Det foreløbige oplæg for højhuset omfatter:

• renovering af klimaskærm med efterisolering af facader og gavle
• udskiftning af vinduer og lette partier
• betonreparationer
• altanlukninger
• renovering af kloak
• nye, tekniske installationer
• lydisolering af etagedæk og lejlighedsskel
• ny ventilation med varmegenvinding
• lejlighedssammenlægninger
• udskiftning af køkkener

Det foreløbige oplæg for etagehusene omfatter:

• efterisolering af facader og gavle
• lydisolering af etagedæk og lejlighedsskel
• renovering af kloak
• nye tekniske installationer
• ny ventilation med varmegenvinding
• udskiftning af køkkener

Herudover indeholder oplægget opførelse af et fælleshus samt opgradering af udearealerne.