Gaia – børnehuset i Gyldenrisparken

2013

Bygherre: Bo-Vita (tidl. Lejerbo København)
Beliggenhed: Amager
Ydelse: Ingeniørrådgivning og fagtilsyn
Byggeudgift: 85 mio. kr.
Årstal: 2011-2013
Areal: 3.400 m² og 1.100 m² anvendeligt tag







Ombygningen af det gamle utidssvarende plejehjem i Gyldenrisparken på Amager til et nyt, multifunktionelt børnehus omfattede totalrenovering af 3.400 m² betonelementbyggeri i fire etager samt renovering af 1.100 m² tag. Renoveringen af børnehuset omfattede både ind- og udvendige arbejder. 

De tre etager med daginstitutioner, fritidshjem og ungdomsklub giver adgang til både terræn og den grønne taghave via den store, centrale trappe, der skærer sig op igennem huset. På husets øverste etage er der indrettet et grønt uderum med storslået udsigt og plads til leg og aktivitet for husets børn.

Indvendigt totalrenoveredes huset, så det til dagligt kan rumme 500-600 børn; 10 vuggestuegrupper, otte børnehavegrupper og de ældre børn. Dette omfattede bl.a. nyindretning, nye køkkener og toiletter, ny aptering, istandsættelse af overflader mv.

Børnehusets ydre blev renoveret som de øvrige boligblokke, og der etableredes legeplads og opholdsarealer på hele tagfladen. Legepladsen kom til at rumme et bredt udvalg af planter, frugttræer, bær, buske og urter. Paradisets Have, som legepladsen kaldes, skal give børnene en oplevelse af, hvad bæredygtighed er. Børnehuset blev i 2015 indstillet til Renoverprisen, prisen for Danmarks bedste renovering.