FBAB, Seest

2018

Bygherre:     Lejerbo Kolding
Beliggenhed:  Seest
Ydelse:  Ingeniørrådgivning
Årstal:   2014-2018
Areal:
 3.525m²
Arkitekt:  Dissing og Weitling

Wissenberg har, i samarbejde med DISSING+WEITLING (totalrådgiver), EENTILEEN og MOVE Arkitektur, vundet konkurrencen om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig (FBAB) i Seest ved Kolding. Konkurrencen var udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Kolding Kommune og Lejerbo Kolding.

Projektet omfatter opførelse af 35 familieboliger med tilhørende fælleshuse i en tætlav bebyggelse med flere, mindre klynger. Selve bebyggelsen er del af en udviklingsplan for et større, nyt boligområde i Seest.

Boligerne har forskellige størrelser, 59 m²-112 m², med hovedvægten lagt på den største boligtype. Bebyggelsen opføres i energiramme 2015. 

I designet af boligerne og klyngeområdet er der lagt vægt på tre hovedemner og deres indbyrdes forhold i sikringen af høj bæredygtighed: Samfundsmæssige/sociale, økonomiske og økologiske/miljømæssige forhold. Bl.a. er der arbejdet med at åbne boligerne op for et stort lysindfald, sikring af et godt indeklima og fleksible modul-elementer, der giver mulighed for stor variation i boligerne. Konkurrenceforslaget målrettes en senere DGNB-certificering. 

Boligerne placeres som en naturlig del af landskabet, således at der kun er en minimal tilretning af landskabet, og udearealerne  er udformet, så de indbyder til fællesskab og det spontane møde i hverdagen. Efter opførelsen har bebyggelsen fået navnet Fyrkeriparken.