Egelunden

2010

Bygherre:   

FB-Fagforeningernes Boligforening/¬Boligforeningen 3B og
Fredensborg Kommune

Beliggenhed: Kokkedal
Ydelse: Teknisk bygherrerådgivning
Årstal:  2005-2010
Areal: 6116 m² samt 600 m² kælder

 

Bygherrerådgivning ved udarbejdelse af program, afholdelse af prækvalifikation og projektkonkurrence i henhold til EU Tjenesteydelsesdirektiv samt gennemførelse af byggeri i totalentreprise i partneringslignende samarbejde.


Projektet omfattede nedrivning af ca. 50 almene familie- og ungdomsboliger, nyopførelse af pleje- og aktivitetscenter med 44 plejehjemslignende boliger, 15 ældreboliger, dagcenter samt tilknyttede servicefunktioner.


Med to bygherrer var det bygherrerådgivers opgave at sikre dialog og koordinering mellem projektets mange samarbejdspartnere.