Den Vertikale Have

2009

Bygherre:    ByhaveNetværket
Beliggenhed: København
Byggeudgift:   1,7 mio. kr.
Årstal:  2008-2009

 

Etablering af et vandkunstprojekt med mure i forskudte niveauer, bygget i genbrugsmursten. Murens former og hulrum indbyder til bosteder for flagermus, småfugle og insekter. Murværket skaber endvidere grobund for mos, lav og andre murplanter. Wissenberg har forestået vandsystemet – regnvand fra ejendommens tag og altaner opsamles, renses via et rodzonesystem, recirkuleres og synliggøres via render og flader.