Den grønne Planet - Gyldenrisparken

2009

Bygherre:    Lejerbo
Beliggenhed: Gyldenrisparken - København 
Ydelse: Ingeniørrådgivning
Årstal:  2005-2009
Areal: 1.100 m²

Gyldenrisparken et er klasseeksempel til efterfølgelse på, hvordan et visionært boligselskab og en fremsynet kommune kan løfte et boligområdes kvalitet gennem et dynamisk og forbilledligt samarbejde, som alle parter i dag skeler til, når fremtidige opgavers ambitionsniveau skal defineres.

Et konsortium, bestående af Wissenberg, Rådgivende Ingeniører, Witraz Arkitekter og Vandkunsten har stået for totalrådgivningen i forbindelse med helhedsrenoveringen, som omfatter renovering af 468 boliger i ti betonboligblokke, et børnehus samt et nyt plejecenter og ny daginstitution.

Den grønne Planet - Ny daginstitution (passivhus) i to etager til 108 børn med dertilhørende legeplads.

Boligejeren (boligselskabet Lejerbo) og brugeren (Københavns Kommune) havde følgende vision for daginstitutionen: Bygningen skulle opføres i miljøvenlige materialer og have god komfort og et energiforbrug, der kunne stå mål med de bedste teknikker i Europa.

Daginstitutionen stod færdig til FN’s Klimakonference i december 2009. Ud over at kriterierne for passivhusbyggeri er implementeret i bygningen, er der udført grønt tag med mos-sedum.

Bygningen er orienteret mod syd med store vinduespartier, der giver en optimal udnyttelse af solens energi. Solens energi opmagasineres i vægge og gulve og frigives til bygningen i løbet af natten. Det gode indeklima er bl.a. opnået ved mekanisk ventilation, som har en varmegenvindingsgrad på omkring 90 %.