Byggeleder med min. 5-10 års erfaring med byggeledelse, gerne fra entreprenørbranchen


—  Du bliver ansvarlig for byggeprojekter på 100-500 mio. kr.


Wissenberg søger en erfaren byggeleder til at lede store og spændende byggeprojekter. Du bliver en del af en virksomhed, der dyrker byggeledelse som et selvstændigt område. Vi passer godt på vores folk, og vi sørger for, at vores byggeledere løbende bliver (efter)uddannet inden for økonomistyring, arbejdsmiljø, jura, forhandlingsteknik.

 

Typiske projekter

Som erfaren byggeleder ser du det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for gennemførelse af store byggeprojekter på 100-500 mio. kr., udbudt i hoved-, stor- eller fagentrepriser.

 

Bygherrens og projektets M/K på byggepladsen

I funktionen som byggeleder er du den øverste chef på byggepladsen og har således det overordnede ansvar for, at byggeriet bliver en succes fra start til slut, både hvad angår overholdelse af tidsterminer, økonomi og ikke mindst kvaliteten af det udførte arbejde.

 

Du er aktiv deltager i

·      bedømmelse af de indkomne tilbud

·      indstilling til bygherren

·      kontrahering med entreprenørerne

·      opstilling af byggeregnskab og økonomirapportering

·      opbygning og styring af rådgiverteamet på pladsen

·      planlægning og fordeling af opgaverne mellem entrepriseledere, fagtilsyn, beboerkoordinator, drift m.m.

 

 

En person med pondus

Du leder byggepladsen og byggesagen i samarbejde med projektorganisationen og er således ansvarlig for både entrepriseledere, fagtilsyn og entreprenører. Som overordnet ansvarlig for entrepriseaftaler er det dig, der styrer og sikrer, at samarbejdet med entreprenørerne fungerer, at alle kommunikerer ordentligt, og at stemningen generelt er god.

Du står for planlægningen, styringen og opfølgningen på sagen samt for kontakten til myndighederne, ligesom du har ansvaret for den økonomiske opfølgning og rapportering på byggesagen.

 

Kommunikativ koordinator

Du besidder både overblik, gennemslagskraft og empati samtidig med, at du er ansvarsbevidst og løsningsorienteret og derfor god til at arbejde på tværs af faggrupper. Du trives i rollen som byggeleder, hvor du bidrager med din brede, faglige viden og gerne lærer fra dig.

Da du vil få en stor kontaktflade til både bygherrer, myndigheder samt interne og eksterne samarbejdspartnere, er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og begå dig på alle niveauer.

 

Uddannelse

Du er uddannet bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller har anden relevant baggrund.

 

Erhvervserfaring

Du kan dokumentere erfaring med ledelse af større projekter og har et bredt kendskab til projekternes faser og udfordringer, så du har mulighed for at fremstå som en god sparringspartner for entrepriseledere og andre interessenter.

 

Sprogkundskaber/IT

Du behersker dansk i skrift og tale og kan begå dig på engelsk. Derudover forventes det, at du er vant til at arbejde med IT.

 

Løn

Du tilbydes en lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer.


Arbejdssted

Fortrinsvis i Københavnsområdet.

 

Wissenberg – kort

Wissenberg er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der varetager byggeopgaver inden for renovering, ombygning og nybyggeri. Virksomheden udfører rådgivning fra projektudvikling til aflevering og idriftsætning på mange forskelligartede bygningstyper, f.eks. boliger og skoler samt idræts-, kultur- og administrationsbyggeri. Virksomheden består af seks afdelinger: VVS og Klima, Konstruktion, El og Automatik, Bygherrerådgivning, Byggestyring samt Drift og Udvikling.

Der er i dag 88 dedikerede medarbejdere tilknyttet virksomheden.

 

Din jobsamtale og ansættelsesproces starter, så snart du henvender dig til din kommende leder, Jesper Schat-Holm

T: +45 27 25 34 61 

E: jsh@wissenberg.dk