Stresshåndtering
Undersøgelser viser, at op imod to ud af tre firmaer har medarbejdere, som er belastet af stress, og kravene til den enkeltes præstationer er i nutidens arbejdsmarked ganske store.

Stress er en naturlig reaktion. Stress gør dig i stand til at yde en ekstraordinær præstation i en presset eller kritisk situation.

Kortvarig stress kan være gavnlig, men langvarig stress er skadelig. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men stress kan give anledning til en række sygdomme og skal derfor tages alvorligt.

Vi tilbyder foredrag om stress
Mange virksomheder efterspørger viden om stress, så deres medarbejdere kan blive mere bevidste om, hvad stress er og om konsekvenserne af stress for både dem selv og for virksomheden. Emner i foredraget:

-Hvad er stress? 
-Hvorfor opstår stress?
-Stressforebyggelse.
-Stresshåndtering.
-Proaktivitet – et godt værktøj mod stress.

Individuelle stresshåndteringsforløb
Stress kan forebygges, håndteres og afhjælpes, men det kræver en indsats fra både den stressramte og dennes omgivelser.

Vi tilbyder individuelle stressforløb, hvor den stressede bliver afstresset og får hjælp til at finde ud af stressårsagerne. Vi giver værktøjer til at forebygge stress og hjælper den enkelte med at styrke sig selv, tage styring i eget liv og foretage nødvendige ændringer i dagligdagen, så personen ikke havner i stress igen, men i stedet går styrket ud af situationen.