Procesfacilitering
Vi har oparbejdet stor erfaring med involverende beslutningsprocesser fra bl.a. det almene boligbyggeri og programmering af skolebyggerier og plejecentre. Vi er fra vores egne projekter vant til at facilitere en lang række beslutningsprocesser, der styrker fællesskabet og forankrer ejerskabet til processen og det færdige resultat.

Vi er til stede i opgaven og tager afsæt i kundernes virkelighed. Vi skaber konkrete redskaber, der er skræddersyet til den enkelte proces. Vi bygger ikke store luftkasteller, men arbejder ”hands on” på at skabe en bæredygtig og stærk proces.

Vi hjælper med at tilrettelægge processen, så de rette beslutninger bliver truffet på det rigtige tidspunkt, med de rette mennesker.

Vi tænker ikke i kasser og stereotype løsninger eller standarder, men søger at finde konstruktive løsninger, baseret på menneskelige relationer og sammenhænge, personlige potentialer og kompetencer.