Konflikthåndtering
Vi tilbyder foredrag om konflikthåndtering og konfliktforebyggelse. 

Vi rådgiver og hjælper teams med at lave konfliktforebyggelses- og konflikthåndteringsaftaler i forbindelse med samarbejdsrelationer.

Vi giver jer indblik i forskellige konflikttyper og lærer jer at analysere dem. Vi giver jer redskaber til takle konfliktsituationer i hverdagen, så I kan tage hånd om situationen og undgå, at der opstår en reel konflikt. 

I lærer, hvordan man kan bruge konflikter konstruktivt som et dynamisk potentiale, der kan danne grobund for udvikling og fremdrift i projektet.