6. juni 2012

Wissenberg vinder renovering af 1000 gårdhuse i Albertslund Syd.


Teamet består af Wissenberg (totalrådgiver), Vandkunsten, Lise Gamst, Ecosistema Urbano, Transolar, Imagine Envelope og Soulfood, v/ Daniel Wedel.

Fra Dommerbetænkningen:

"Forslaget er både i sin tænkning og i sin arkitektur uhyre interessant og meget overbevisende. Det omsætter flere af de historisk bærende principper for Albertslund Syd til vore dage - både hvad angår den demokratiske ideologi og den uprætientiøse, men karakterfulde arkitektur. Mangfoldigheden i projektets idékatalog er stor, men på trods af righoldigheden alligevel sammenfattet i et stærkt helhedsgreb, der også genfindes i den helt bygningsnære skala. Transformationen af bebyggelsen vil i dette forslag kunne ske indenfor en samlet arkitektonisk ramme der vil sikre oplevelsen af helhed igennem hele processen."

Konkurrencen rummede, ud over en renovering af gårdhusene, også en visionsplan for hele Albertslund Syd. Et gennemgående træk ved Wissenbergs forslag er tankerne om genbrug af eksisterende materiale i transformationen til fremtidens Albertslund Syd. En tanke, som binder gårdhusrenoveringen sammen med visionsplanen.

Teamet består desuden af en følgegruppe, hvor Simon Austin og Mark Vacher er tilknyttet.

Pressen:

BO-VEST pressemeddelse:

http://bo-vest.dk/Aktuelt/Nyheder/~/media/Files/Aktuelt/Nyheder/Pressemeddelelse%20konkurrence%20%20officiel%20%20pdf.pdf  

Masterplan Syd:

http://masterplansyd.dk/