1. maj 2012

Wissenberg vinder nyt børnehus ved Sionsgade

Den nye daginstitution ved Sionsgade skal ligge på den velkendte, gamle gasværksgrund på Østerbro, hvor naboerne bl.a. er Østre Gasværk Teater og Strandvejsskolen. Som yderligere relation til områdets historie er der stillet krav om, at byggeriet skal være rundt ligesom den gamle silo, der lå på stedet. Institutionen skal rumme 20 vuggestue- og børnehavegrupper.

Institutionen opføres i tre etager omkring et indre gårdrum med tagterrasser på 1. og 2. sal. Byggeriets bærende betonkonstruktioner udføres som tværgående indervægge og elementdæk. Facaderne udføres som præfabrikerede, lette facadeelementer med to forskellige typer beklædning – plane indfarvede eternitplader på gårdfacaden og yderfacadens stueetage og malerbehandlede sinusplader på yderfacadens 1. og 2. sal. Som led i den grønne profil udføres taget som grønt mos-sedum tag, og der vil på den lidt tilbagetrukne stueetage blive opsat trælister til begrønning, ligesom der på den indre gårdfacade vil blive monteret stålwirenet til slyngplanter. Byggeriet udføres desuden som lavenergiklasse 2015.

Der er i udformningen lagt vægt på at skabe et transparent byggeri, der giver sammenhæng på tværs af bygningen og derved overskuelighed og tryghed i børnehøjde. De fælles opholdsarealer er derfor placeret mod gårdrummet med kig på tværs, mens grupperummene ligger i ydercirklen. Derudover er der stilet mod at skabe et enkelt byggeri, som igennem indretning kan tilpasses de forskellige aldersgruppers behov. Garderobearealerne er samlet omkring de tre indgangsområder for at mindske rod fra tasker, sko og overtøj i opholdsarealerne, og fordi teamets erfaring viser, at dette trækker mindre snavs til opholdsarealerne.

Projekteringen opstartes i juni 2012. Seks måneder senere tages det første spadestik, og der bydes velkommen til de første børn og forældre i efteråret 2013.

Byggeriet er budgetteret til 65 mio. kr.

Hos Wissenberg glæder vi os til igen at skulle arbejde sammen med teamet fra Fremtidens daginstitutioner i Albertslund.