31. august 2013

Wissenberg og brand

Bygningsrenovering er et af Wissenbergs meget store forretnings- og erfaringsområder, som alle afdelinger arbejder med.

Brand og brandtekniske forhold indgår ofte som en del af vores rådgivning og er et område, vi har betydelig viden inden for. Denne viden er nu udbygget via Oles Master i brandsikkerhed. Det er derfor naturligt, at afdelingen for Konstruktion og Renovering ændrer navn til Konstruktion og Brand.

Kontaktperson på området er Ole Christian Hansen - mail: och@wissenberg.dk eller telefon nr. 3386 3473

 

v