1. maj 2014

Vinder plejecenter

Det nye Plejecenter Bøgild skal rumme 48 almene plejeboliger, daghjem og tilhørende servicearealer, i alt 5.300 m2. Byggeriet af denne etape skal forberede for etape 2 med yderligere 48 boliger og tilhørende servicearealer.

Med til opgaven hører også tilbygningen af 11 almene plejeboliger og to midlertidige, almene boliger til plejecentret ”Engparken” i Brande, i alt 1.600 m2. 

Totalrådgivningen starter i maj 2014. 

Rådgiverteamet:
Cubo Arkitekter – totalrådgiver og arkitekter
Force4 Architects – arkitekter
Wissenberg – ingeniørrådgiver
Arne Elkjær – ingeniørrådgiver
Spangenberg & Madsen – el-rådgiver
Schønherr – landskabsarkitekter
Mette Borresen – demensspecialist