7. april 2016

Vallensbæk Stationstorv

Torsdag den 31. marts blev der taget det første ”spadestik” på de kommende 49 seniorboliger over Vallensbæk Stationscenter. Boligerne opføres på tagdækket af Vallensbæk Stationscenter, der opføres af en anden bygherre, men samme entreprenør. Hejsegildet var derfor en markering af, at de fysiske arbejder på stedet for opførelsen af seniorbofælleskabet er skudt i gang. 

Wissenberg er bygherrerådgiver for Vallensbæk Boligselskab, v/KAB på dette projekt med blandede ejerforhold. Vi bidrager til samarbejdet og koordineringen mellem de to bygherrer, entreprenøren og brugerne. Derudover varetages teknisk bygherrerådgivning ved projektering og udførelse.  

Billede: Formand for Vallensbæk Boligselskab, Katja Adelhøj Lindblad.