30. marts 2015

Vallensbæk Stationstorv-Seniorboliger

Wissenberg skal som bygherrerådgiver være med til at realisere opførelsen af 49 seniorboliger, der skal fungere som seniorbofællesskab, i fire etager på Vallensbæk Stationstorv. Boligprojektets samlede areal udgør 5.250 m2.

Byggeriet skal opføres på tagdækket af det nyopførte Vallensbæk Stationstorv. Centerbebyggelsen færdiggøres samtidig med, at råhuset til seniorboligerne opføres, hvilket stiller store krav til håndtering af de komplekse grænseflader.