9. maj 2014

Taastrupgård, færdigt!

Afslutningen af helhedsplanen blev markeret med en række taler fra blandt andre borgmester i Høje- Taastrup Kommune, Michael Ziegler, administrerende direktør i KAB, Jens Elmelund Sørensen, chef for Katastrofeafdelingen i Røde Kors, Arne Vågen, samt administrerende direktør Lars Bendix Christensen fra Wissenberg. 

Receptionen var velbesøgt af både beboere, håndværkere og lokalpolitiet, der blev vidner til en talerække, som fokuserede på det store løft af Taastrupgård som boligområde, den store livsglæde og overskud, beboerne har udvist under realiseringen af helhedsplanen, der blev påbegyndt helt tilbage i 2002, og det særdeles gode samarbejde imellem projektets parter igennem hele projektet.

Arne Vågen fra Røde Kors deltog i receptionen i anledning af, at boligafdelingen skænkede de mobile badeværelser, der har været anvendt i forbindelse med renoveringen af de over 1000 badeværelser i Taastrupgård, til Røde Kors. Arne Vågen udtalte blandt andet, at badeværelserne påtænkes anvendt i forbindelse med katastrofer som eksempelvis tyfonen på Filippinerne. De mobile badeværelser blev udviklet specifikt til renoveringen af Taastrupgård i et samarbejde mellem Wissenberg og producenten Schanflex.