28. januar 2014

Solbjerg Have

Arkitema er totalrådgiver på opgaven.

Ingeniørrådgivningen varetages af Wissenberg i samarbejde med PME Elrådgivning ApS.

Solbjerg Have-bebyggelsen omfatter både boliger og flere forskellige institutioner. Der er 328 boliger under Frederiksberg forenede Boligselskaber (28.862 m2), 79 ejerboliger p.t. ejet af Frederiksberg Kommune (5.426 m2), Børneinstitutioner (1.929 m2), Dronning Anne-Marie Centeret (7.545 m2) og ”Boliger for yngre handicappede” (2.142 m2). 

Opgaven omfatter gennemførelse af helhedsplan, indeholdende:

Udvendige arbejder:
Tætning af altaner. 
Opretning af tage med ny tagdækning og isolering. 
Efterisolering af facader med ny beklædning samt udskiftning af alle vinduer og døre. 
Diverse mindre reparationer på den synlige beton. 
Renovering og forbedring af belysning i fællesarealerne. 

Indvendige arbejder: 
Istandsættelse af gulve og vægge i badeværelser. 
Renovering af udsugning i boligerne. 

Installationer: 
Udbedring af utætte vandrør og afløb. 
Udbedring af kloakledninger i terræn.