16. november 2017

Rejsegilde på Eksercerpladsen

Overborgmester Frank Jensen (S) konstaterede ved rejsegildet på Eksercerpladsen, at 2017 bliver et rekordår for boligbyggeriet i København. 4.200 nye boliger kom til sidste år, og det forventes, at tallet i år når op på over 5.000. Da der er kommet til 10.000 nye københavnere i løbet af det seneste år, er der også hårdt brug for nye boliger.


Bygherrerådgivning i delegeret-modellen

Flere og flere almene boligselskaber gør brug af den såkaldte delegeret-model, hvor de som bygherrer uddelegerer selve bygherreopgaven i forhold til udbud og opførelsen til en privat developer, som – udover de almene boliger – typisk indarbejder boliger og erhverv i byggesagen. Opgaven er dog ikke mere ’uddelegeret’ end, at både den private developer og den almene boligorganisation indgår i alle faser, fra idéoplæg til aflevering.

Fordelen for de private developere er blandt andet, at de får en samarbejdspartner at dele risikoen med, og at de kan skrue op for byggesagens volumenknap. For den almene boligorganisation giver det mulighed for at bygge boliger, hvor grundpriserne er for høje til, at der kan bygges inden for rammebeløbet.

 

Videre med modellen

”Det lyder kompliceret, og i den virkelige verden er det faktisk også en lille smule kompliceret,” lød det fra KAB’s administrerende direktør Jens Elmelund, da talen kom ind på den delegerede bygherremodel. I Wissenberg har vi efterhånden været involveret i en del projekter efter den forholdsvis nye model, og vi vil gerne medgive, at det er kompliceret. Hvordan sikrer den almene boligorganisation sig eksempelvis, at byggeriet rent faktisk bliver udsat for konkurrence, og hvordan sætter man et driftsniveau, der passer til alle beboere?

Problemstillingerne er mange, men modellen dækker det behov, der er for etablering af blandede boligformer. Wissenberg har efterhånden fået vendt kasketten, så den også passer til denne type rådgivning, og vi er positivt overrasket over resultaterne – selv om der stadig er forbedringsmuligheder.


En tilfreds bygherre

SAB’s Frank Sass udtrykte stolthed over de mange nye boliger, som kommer til at give de unge mulighed for at bo midt i byen til en husleje, der er til at betale. De 251 ungdomsboliger står efter planen klar til næste efterår.

 

Vi planlægger et gå-hjem-arrangement vedrørende den delegerede bygherremodel til foråret (2018). Hvis du synes, dette lyder spændende, så skriv til cl@wissenberg.dk, og vi vil kontakte dig, når vi nærmer os et egentligt program.