20. februar 2015

Rækkehusene i Albertslund

Renoveringen af 550 rækkehuse i Albertslund Syd har nået en vigtig milepæl. Forventningen til energiforbruget er indfriet. Målingen af de første 145 rækkehuses energiforbrug det første år er gennemført. Beregningerne viser, at renoveringen lever op til den forventede energibesparelse. Husene på 106 m2 forventedes have et energiforbrug på 7,2 MWh pr. år. Målingerne har vist, at det årlige forbrug i gennemsnit ligger på 7,4 MWh. En lille smule over den ønskede energiramme. 

Renoveringen har været omfattende, idet stort set kun fundamenterne er bevaret, men de fysiske forhold alene har ikke gjort det muligt at opnå den ønskede energibesparelse. Også en stor indsats i forhold til beboeradfærd har sikret stor indsigt og forståelse for årsagssammenhænge i forhold til energiforbruget i boligerne.