28. februar 2011

Projektudvikling mv.

Jens Nielsen er fratrådt som afdelingsleder for Planlægnings- og Byggestyringsafdelingen. Han vil fremover stå for projektudvikling og afvikling af større helhedsplaner og byggeskaderenoveringssager i almene boligafdelinger. Jesper Schat-Holm er tiltrådt som ny afdelingsleder.