11. april 2014

Prøvehuse, Albertslund Syd

Med taler af bl.a. Borgmester Steen Christiansen blev de seks prøvehuse indviet ved et stort åbenhus-arrangement fredag den 11. april 2014 kl. 11.00.

Der var mange, der benyttede sig af muligheden for at se husene og få en inspirerende snak med rådgiverne. Udover plancher og pjecer, som informerede om de forskellige prøvehuses renovering, opfordredes beboerne til at udfylde evalueringsskemaer vedrørende løsningerne i de forskellige huse og dermed give deres direkte besyv til de valgte løsninger.

Prøvehusene viser muligheder i forhold til boligindretning, materialevalg og udearealer. De er udviklet på grundlag af et workshopforløb med beboerne i arbejdsgrupper og skal være udgangspunktet for den efterfølgende dialog vedrørende bl.a. tilvalgsløsninger i de enkelte afdelinger. 

Der er mulighed for at se prøvehusene i forbindelse med de øvrige åbenhus-arrangementer den 12., 23. og 24. april 2014. 

Supplerende oplysninger kan fås hos: Fie Hermansen fra Wissenberg på tlf. nr. 33 86 34 93 og på http://masterplansyd.dk/