22. november 2012

Præmiering af Dansekapellet

Bedømmelsesudvalget siger om renoveringen af Dansekapellet:

"Meget af husets oprindelige struktur er bevaret. Blandt andet en gang, der forbinder bygningens funktioner. Men også husets ro og harmoni er bevaret. Arkitekten har forstået huset, men uden ingeniørfirmaet Wissenberg var det ikke lykkedes." citat fra præmieringstale.

Katergori B: Restaurering og ombygning herunder bevaringsværdige og fredede bygninger og facadeistandsættelse

Wissenberg har været ingeniørrådgiver på den spændende transformation af det tidligere kapel på Bispebjerg til danse- og bevægelseshus for børn og unge i Københavns Nordvestkvarter. Dette har medført, at huset, der før kun havde få besøgende i dagtimerne, nu har mange brugere i de fleste af døgnets timer. Bygningernes ændrede formål har stillet særlige krav til konstruktioner og installationer for at kunne opfylde de funktionskrav, der er i forbindelse med fysiske aktiviteter - såsom badefaciliteter samt store rum med scener og tilskuerpladser.

På ingeniørsiden omfattede projektet udskiftning og optimering af tekniske installationer samt ændring og sikring af bærende konstruktioner. De eksisterende forhold var ikke optimale for indføring af omfattende, tekniske installationer. Der skulle bl.a. etableres tre ventilationsanlæg til betjening af henholdsvis øvesale og opvisning i kuppelsalen samt nye installationer til omklædnings- og badefaciliteter i det tidligere kolumbarium. For at sikre plads, placering og bygbarhed i teknikrum blev de tekniske installationer projekteret i 3D. I forbindelse med udførelsen gav dette håndværkerne et klart billede af, hvorledes byggerytmen skulle planlægges, samt af de arbejdsbetingelser, der var på stedet.

Særlig spændende var arbejdet i forbindelse med etablering af omklædnings- og badefaciliteter i det tidligere kolumbarium. Det runde rum i flere niveauer er delt op på midten med badefaciliteter og toiletter på nederste niveau og garderobeskabe på det øverste. Når man i dag træder ind i disse omgivelser, henledes tankerne på de gamle romerske bade med indbyggede bænke og søjler.

På den konstruktive side var det især problematikkerne omkring det tidligere kølehus, som skulle transformeres til teatersal, der viste sig at byde på spændende udfordringer. For at kunne skabe et amfilignende rum med siddepladser i flere niveauer for publikum samt sikre lofthøjde nok på sceneområdet, måtte man både hæve taget ca. 2 m samt udvide kælderen ind under den eksisterende bygning.

I dag er der masser af liv og glæde i det tidligere kapel, der fremstår som et fint renoveringsprojekt, der har bevaret forbindelsen til fortidens historie og skabt rammerne for en ny og levende fremtid.

Pressemeddelelse:
/Files/Nyheder/Pressemeddelelse Dansekapellet.pdf