5. januar 2015

Nyt forretningsområde

Wissenberg får en El-gruppe!

Som følge af stigende opgavetilgang inden for el-området har vi, som en naturlig udvikling af vores forretning, valgt at bringe disse kompetencer og erfaringer ind i huset.

Ved årsskiftet har vi derfor sagt velkommen til et nyt forretningsområde, idet vi har oprettet en El-gruppe, som indledningsvis er en del af Energi- og Miljøafdelingen. 

Til at sætte skibet i søen har vi ansat 
Per Jensen. Per har 18 års erfaring og har senest været ansat hos det rådgivende ingeniørfirma Gert Carstensen A/S. 

Per har igennem årene arbejdet sammen med os på en lang række projekter med stor succes, så det har været et naturligt valg at bringe ham ind i huset, da han besidder såvel de faglige som de menneskelige kompetencer, vi søger i Wissenberg.

Per har solid erfaring med såvel klassisk som energirigtig projektering og rådgivning samt fagtilsyn på renoverings- og nybygningsprojekter af varierende størrelse, kompleksitet og funktion, herunder boliger, fredede bygninger, industri, hoteller, institutioner, skoler, kontorbyggeri, butikker, restauranter og CTS-anlæg. 

Wissenbergs El-gruppe tilbyder følgende ydelser inden for alle typer elektriske anlæg:
El-rådgivning
Projektering
Fagtilsyn