2. oktober 2016

Nye medarbejdere okt. 2016

Vi har hen over sommeren budt velkommen til fem nye kolleger i Wissenberg.

Ulrik Sønderskov Sesler, Signe Sewerin Glaven, Helene Gaarn, Miki Kleist og Daniel Vestergaard.

Ulrik og Signe er begyndt i afdelingen for VVS og Klima. 
Ulrik er uddannet VVS-tekniker fra Københavns Erhvervsakademi. Han har tidligere været ansat i Bent-sen VVS og Henrik Larsen (Orbicon), hvor han arbejdede med både renoveringsprojekter og nybyggeri. Ulrik har bred erfaring inden for renovering af fjernvarme-/centralvarmeanlæg, brugsvandsinstallationer, konvertering af store varmecentraler samt udskiftning af afløbsinstallationer.

Signe er uddannet bygningsingeniør fra DTU med indeklima og energioptimering som hovedområde. Hun har tidligere været ansat hos Niras og Bascon, hvor hun har opbygget en stor erfaring på hospitals-, undervisnings- og erhvervsprojekter inden for ventilation, VVS-installationer, indeklima og bæredygtighed.

Helene og Miki er ansat Byggestyringsafdelingen.
Helene er uddannet diplomingeniør (bygning og anlæg) fra Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Hun har tidligere været ansat hos COWI og Tyréns, hvor hun har opnået stor erfaring inden for byggeledelse, konstruktionsberegninger og arbejdsmiljøkoordinering. 

Miki er nyuddannet diplomingeniør i bygningsteknik fra Syddansk Universitet.

Daniel er under uddannelse til civilingeniør i byggeteknologi fra DTU og vil som studentermedhjælper bidrage i alle afdelinger, hvor hans kompetencer kan inddrages på vores projekter.