9. november 2015

Nye ansigter i huset

I Bygherrerådgivningsafdelingen er Claus Kjøge blevet ansat som projektleder/bygherrerådgiver. Han skal bl.a. være projekteringsleder på renoveringen af Højbjerg Vænge.


Claus har mange års erfaring fra branchen som projektleder, bygherre og byggeleder. De seneste fire år har han arbejdet hos CBRE, hvor han har fungeret som Senior Project Manager.


Konstruktions- og Brandafdelingen har budt velkommen tilbage til Birgitte K. Andersen, der efter to års fravær fra Wissenberg har fundet tilbage i folden. Birgitte har de seneste to år arbejdet hos MOE som konstruktionsingeniør, og inden færdiggørelsen af sin uddannelse som civilingeniør i 2012 var Birgitte ansat som diplomingeniør hos Bascon i fire år.


Konstruktions- og Brandafdelingen har ligeledes budt velkommen til ingeniørpraktikant Mukaddes Maria Hittet. Praktikopholdet er en del af hendes uddannelse til bygningsingeniør. Hun skal bl.a. bidrage til gennemførelsen af Christianshavns Skole og vil være at finde hos Wissenberg frem til slutningen af januar.

 

Alexandra Silvestru er ansat i Energi- og Miljøafdelingen som bygningskonstruktør, hvor hun i sær­deleshed vil bidrage med sine kompetencer inden for Revit. Alexandra har siden færdiggørelsen af sin uddannelse i januar 2014 haft kortere ansættelser hos Grontmij og Orbicon, hvor hun bl.a. arbejdede på Gødstrup Supersygehus og digitaliseringen af Københavns Lufthavn.


Endelig er Viktor Martin Stilling ansat som byggelederassistent på Hjortegården. Viktor har netop gennemført en fireårig gymnasial uddannelse som Team Danmark-elev og vil være tilknyttet Wissenberg, indtil han påbegynder konstruktøruddannelsen til sommer.