29. april 2013

Nyansættelser

Vi har i Konstruktions- og Renoveringsafdelingen ansat Birgitte K. Andersen, der er uddannet civilingeniør, DTU (2012). Inden sin uddannelse som civilingeniør har Birgitte været ansat som diplomingeniør hos Bascon i fire år.

I Bygherrerådgivningsafdelingen har vi ansat Lise Grastrup-Hansen og Troels Søe.

Troels er udlært tømrer. Han har videreuddannet sig til bygningskonstruktør (2010), og til sommer afslutter han en bachelor i arkitektur fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Sideløbende med studierne har han haft job som bygningskonstruktør i Privatbos tekniske afdeling. 

Lise er arkitekt maa fra Kunstakademiets Arkitektskole, København (2008). Hun har tidligere været ansat hos tegnestuen nb4, arkitektfirmaet Erik Schaadt og Gate 21/Plan C, hvor hun var medudvikler på ”RenProces”.