15. marts 2012

Nyansættelser - Karen Holm Schultz og Mikkel Simonsen


Karen Holm Schultz er tilknyttet Bygherrerådgivningsafdelingen. Karen har en baggrund som bygningskonstruktør fra KEA Københavns Erhvervsakademi og har derudover en bachelorgrad i kunsthistorie. Hun har tidligere været ansat hos Rørbæk og Møller arkitekter A/S. 

 
Mikkel Simonsen er tilknyttet Energi og Miljø Afdelingen. Mikkel er civilingeniør fra DTU med speciale fra Bygningsdesignlinjen i energidesign og har tidligere været ansat hos Rådgivende Ingeniørfirma Ørtoft A/S.