4. januar 2012

Nyansættelse – Simon N. Larsen

Simon er tiltrådt i en tidsbegrænset stilling i Planlægnings- og Byggestyringsafdelingen. Han er uddannet bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervsakademi i 2011 og kommer fra en stilling som assisterende byggepladsleder hos entreprenørfirmaet Bent Nygaard Sørensen.