1. januar 2011

Ny afdelingsleder for Planlægning og Byggestyring pr. 1. januar 2011

Fra 1. januar tiltræder Jesper Schat-Holm som afdelingsleder i
Planlægnings- og Byggestyringsafdelingen.

Jesper har de seneste år arbejdet som byggeleder på vores projekter i Gyldenrisparken. Han skal fra årsskiftet ligeledes overtage personaleansvaret samt varetage projektledelsen på større opgaver.