2. november 2018

Ny afdeling i Wissenberg - Kloak og Teknisk infrastruktur

Det er nu lidt over et år siden, at partnerkredsen i Wissenberg blev udvidet med Torben Faurbye. Tiden er inde til at oprette en afdeling, der kan sætte en ramme om Torbens ekspertise inden for ledninger i jord. Afdelingen kommer til at hedde ”Kloak og Teknisk infrastruktur”.

Afdelingen kommer blandt andet til at beskæftige sig med:
  • Helhedsplaner i terræn
  • Kortlægning af eksisterende ledninger i terræn
  • Kloakering
  • Afvanding – dræn, LAR og nedsivning
  • Olieudskiller – herunder spildevand fra industrielle anlæg

Torben Faurbye udtaler:
”Det har været lidt af en øjenåbner, hvor stor værdi der skabes ved at have styr på alt det under jorden. I den forbindelse har vi udviklet et digitalt understøttet registreringssystem, hvor vi involverer landmåler og TV-inspektion. Vores nye system giver et helt unikt overblik, som gavner projekterne fra ideoplæg til projektering og langt ind i fremtiden.”

Den nye afdelings opgave er at skabe værdi på vores nuværende projekter, og så åbner der sig helt nye muligheder, for eksempel projektudviklings- og byggemodningsopgaver. Opgaver, som i høj grad kan understøttes af resten af Wissenbergs afdelinger.

Bo Christensen, partner og projektudviklingschef i Wissenberg udtaler:
”Torbens (Faurbye, red.) ekspertise inden for ledninger i jord har på en lang række projekter vist sig særdeles værdifuld. Projekternes budgetsikkerhed stiger, og tidsrisici falder, når man som Torben ved, hvordan man undersøger ledninger i jord. Nu er det på tide at skabe en afdeling, som kan samle og udvikle sin egen faglighed. Til gavn for projekterne og for Wissenberg.” 

Vi vil i den kommende tid sætte fokus på nogle af de projekter, som afdelingen beskæftiger sig med.

Vil du vide mere om vores nye afdeling, så kontakt:
Torben Faurbye
Tlf.: 24 66 67 60