4. januar 2016

Munkevang – fsb

Den fysiske helhedsplan for Munkevangen omfatter bl.a. udskiftning af vinduer til lavenergiglas, dræning af kældre samt udskiftning af varmeanlæg til et to-strenget anlæg. Der etableres ventilation med varmegenvinding, taget udskiftes, og facader, kloak og badeværelser renoveres. Derudover skal der arbejdes med nye boligtyper ved lejlighedssammenlægninger og indretning af tilgængelighedsboliger, trygge og attraktive udearealer med gode mødesteder, et nyt fælleshus og et nyt, driftsoptimeret affaldssystem med nedgravede containere. 

Den fysiske helhedsplan skal gennemføres i tæt samarbejde med den sociale helhedsplan, som allerede er godt i gang i området. 

Wissenberg har vundet opgaven under fsb’s rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udvikling af fysiske helhedsplaner. Teamet på rammeaftalen er NOVA5 og thingbrandt Landskab. Vi har styrket teamet til denne opgave med KOMMOM, v/Line Eriksen, i forhold til samarbejdet med den boligsociale helhedsplan og den proaktive kommunikation med beboerne.