3. maj 2011

Hvidovre Medborgerhus

Wissenberg skal forestå rådgivning i forbindelse med projektet, som omfatter optimering af indeklimaet og energiforbruget i Hvidovre Medborgerhus, gennem en teknisk renovering af varme- og ventilationsanlægget. Vi har indgået aftale med Witraz vedrørende arkitektarbejder

 

Hvidovre Medborgerhus indeholder flere forskellige funktioner, der indgår i en tæt forbindelse, f.eks. bibliotek, læsesal, café med tilhørende køkken, medborgersal samt kontor- og mødelokaler, bl.a. til administration. Projektet skal tage hensyn til disse rums forskellige funktioner og de mange brugergrupper, der benytter medborgerhuset i åbningstiden.

Hvidovre Medborgerhus