8. februar 2014

Humlevænget

Humlevænget er beliggende i Brønshøj, og helhedsplanen omfatter 392 rækkehuse i 35 bygninger, som er opført i perioden 1941-1943. Bygningerne er bevaringsværdige i klasse 3 og kendetegnes ved sit røde murværk og tage samt de mange skorstene, og bevarelse af bygningernes arkitektur prioriteres højt. 

Wissenbergs underrådgivere på opgaven er RUBOW Arkitekter, BOGL Landskabsarkitekter og PME Elrådgivning ApS.

Opgaven indebærer udarbejdelse af helhedsplan for området, indeholdende:

Overordnede overvejelser
Boligsammenlægninger
Grønne områder
Renovationsløsninger

Udvendige arbejder
Gavle og facader
Tage
Vinduer og døre
Indgangspartier

Indvendige arbejder 
Baderum og køkkener
Ventilation

Installationer
Faldstammer og vandrør
Kloak i terræn og omfangsdræn
El-installationer
Varmeanlæg/isolering

Opgaven påbegyndes i februar 2014 og afsluttes i februar 2015.