13. februar 2016

Hempel Kollegiet

Det nye Hempel Kollegie på DTU Campus er givet i donation af Hempel Fonden i forbindelse med koncernens 100-års jubilæum. Det første spadestik blev taget den 11. februar 2016 af bestyrelsesformand i Hempel Fonden, Richard Sand, Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, samt DTU’s Universitets direktør Claus Nielsen. 

”Vi er et eliteuniversitet," sagde Claus Nielsen i sin tale. "Når vi udveksler studerende med nogle af verdens bedste tekniske universiteter, så foregår det én til én, så hvis de stiller en studieplads og bolig til rådighed, så gør vi det samme. “ kilde: Det grønne område, d. 13. feb.

Når det nye Hempel Kollegie står færdigt i 2017, vil der være 200 nye studieboliger på DTU Campus til både internationale og danske studerende, således at mulighederne for udveksling kan fastholdes og bidrage til et multifunktionelt campusområde, der understøtter DTU’s ambitioner. 

Wissenberg forestår - som underrådgiver for KAB – bygherrerådgivning med Arkitema, der varetager arkitekturen i bygning og landskab. Rådgivningen udføres i tæt samarbejde med Hempel Fonden, DTU, byggeforretningsfører KAB, Lyngby-Taarbæk Kommune samt totalentreprenøren B. Nygaard Sørensen A/S og dennes projekterende rådgivere.