11. januar 2011

GRØNNE TAGE

Hvorfor, hvordan og hvad koster det?

 

 

Debatmødet vedrørende Grønne Tage er desværre overtegnet.

 

Det er muligt at komme på venteliste ved at kontakte Anne Rosentoft,

mail ar@wissenberg.dk

 

Vi gentager gerne succesen ved højt antal på ventelisten.

 

Grønne tage kommer mere og mere på dagsordenen.

 

Wissenberg markerer dette ved at invitere til debat

 

 

onsdag den 26. januar 2011 kl. 15-17.

 

Vi har fået to spændende oplægsholdere til at komme og dele ud af deres viden og erfaringer. Invitation

 

Dorthe Rømø fra Københavns Kommune vil fortælle om visionerne bag ”Miljø i byggeri og anlæg – 2010” i forhold til grønne tage samt hvilke krav, man kan forvente, der fremover vil blive stillet fra Københavns Kommune.

 

Per Malmos fra P. Malmos A/S, anlægsgartnermester, vil fortælle og vise eksempler på forskellige grønne tage samt de udfordringer, der er i de forskellige løsninger til eksisterende forhold, drift og økonomi.

 

Program

Kl. 15.00: Der bydes velkommen, v. Anne Rosentoft
Kl. 15.05: Dorthe Rømø – Københavns Kommune
Kl. 15.35: Hvad er dine udfordringer? – v. deltagerne
Kl. 16.00: Per Malmos – P. Malmos A/S
Kl. 16.45: Netværk og forfriskninger

 

I Københavns Kommunes ”Miljø i byggeri og anlæg – 2010” stilles der krav til nogle typer af byggeri i forhold til, hvordan udledningen af regnvand skal håndteres. Derudover har Køben-havns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttet, at der skal indarbejdes retningslinjer for grønne tage i den kommende kommuneplan.

 

Lad debatten vise, at vi sammen kan løfte opgaven og finde spændende, driftsrobuste løsnin-ger.

 

Tilmelding til Anne Rosentoft på ar@wissenberg.dk

 

Mødested

Wissenberg A/S
Valdemarsgade 14, 2.
1665 København V

 

Billeder P. Malmos A/S