10. januar 2017

Gå hjem-møder

På vores fremtidige gå hjem-møder sætter vi fokus på:

Den  7. marts sætter vi totalentrepriser under lup
 
Hvad er udfordringerne for os som projektrådgivere i totalentrepriser?
 
Mange projekter bliver i øjeblikket udbudt i totalentreprise.
 
Er det korrekt, at totalentrepriseformen er vejen til bedre kvalitet i byggeriet?
Hvilke særlige ansvarsmæssige udfordringer er der for os rådgivere, når vi indgår i totalentrepriser?
Hvordan oplever totalentreprenøren det gode samarbejde med rådgiveren?
 
Vi inviterer til debat vedrørende fordele og ulemper ved realisering af byggeprojekter i totalentreprise, set fra bygherre-, entreprenør- og rådgiverside.


 
I maj - Byggeledelse af fagentreprise
Der er en øget efterspørgsel efter, at rådgiverne kan løfte styringsopgaven ved at gennemføre større renoveringsarbejder i fagentreprise. Baggrunden er bl.a., at feltet af de store entreprenører er begrænset, og at den økonomiske ramme på flere sager er udfordret.
 
Hvilke forhold skal bygherren være opmærksom på, når der vælges imellem realisering i hovedentreprise eller fagentreprise?
 
Hvordan struktureres et godt fagentrepriseudbud, hvordan fordeles ansvar og risiko rimeligt, og hvilke krav stiller fagentreprisegennemførelse til byggeledelsens kompetencer og organisering?
 
I september - Procesfacilitering
Procesfacilitering er en integreret del af vores ydelse som totalrådgiver på de større renoveringssager.
 
Vi har i 2016 etableret vores eget team af medarbejdere med særlige kompetencer inden for dette felt. Via vores procesfacilitering ønsker vi at "spille hinanden gode" for derigennem at understøtte både projektet og den enkelte medarbejder.
 
Gå hjem-mødet sætter fokus på, hvordan den gode procesfacilitering kan bidrage til, at projektarbejdet gør processen lettere og mere gennemskuelig og derved øger værdien for projektet og den enkelte deltager.
 
I november - Erfaringer med tidligt udbud og samprojektering
Wissenberg har flere igangværende projekter, hvor det er valgt at afvikle et tidligt udbud for efterfølgende at gennemføre færdigprojekteringen sammen med den vindende entreprenør. Ved gå hjem-mødet vil vi opsamle og diskutere vores og andres erfaringer vedrørende tidligt udbud og samprojektering.

Ønsker du at blive opdateret om disse arrangementer, er det muligt at skrive til vores tovholder, Anne Rosentoft, på ar@wissenberg.dk.