9. april 2018

GÅ-HJEM-MØDE

Vi åbner igen dørene for en eftermiddag med inspiration og debat.

Denne gang med titlen:  

Evalueringsmetoder og evalueringsmodeller 
– do's and don’ts

Som bygherrerådgiver er det vigtigt, at den valgte evalueringsmetode lever op til bygherrens vægtning af tildelingskriterierne. 

Som tilbudsgiver kigger vi allerede i prækvalifikationen på evalueringsmodellen i forhold til, om tildelingskriterierne er sat sådan sammen, at vores tilbud indgår i en reel konkurrence, eller om det i virkeligheden er en ren priskonkurrence. Vi må sande, at vi til stadighed oplever, at evalueringsmodellerne ikke virker efter hensigten.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er netop kommet med en ny vejledning ”Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”, marts 2018. 

I forlængelse af dette har vi sammensat et program med fokus på erfaringer med metoder, beslutningsprocessen for valg af model og de forhold, som ordregiver bør være opmærksom på i denne proces. 

Vi runder af med debat, hvor vi gerne hører om jeres erfaringer og forslag til løsninger.


Se det fulde program og meld dig til her


Vi glæder os til at se dig og dine kolleger.