10. januar 2012

Folketingets By- og Boligdudvalg ser på Wissenbergs renoveringsprojekter

I regi af "Renovering på dagsorden" havde Bygherreforeningen den 10. januar 2012 inviteret på bustur under titlen "Rundtur i renoveringslandskabet". Blandt deltagerne var Folketingets By- og Boligudvalg og Grundejernes Investeringsfond. Turen gik til fire meget forskellige renoveringer. Wissenberg har deltaget i tre ud af de fire projekter som enten total- eller ingeniørrådgiver.

Projekter er:

Gyldenrisparken - http://wissenberg.dk/referencer/gyldenrisparken_-boliger.aspx

Vejleåparken - http://wissenberg.dk/referencer/vejleaaparken.aspx

Osramhuset (Kulturhuset i Valhalsgade) - http://wissenberg.dk/referencer/vejleaaparken.aspx