11. juni 2014

FBAB – Seest

Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger er titlen på den åbne konkurrence, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskrev i august 2013.

Målet med konkurrencen var at skabe gode hjem, der kan rumme forskellige livsfaser, invitere til rige naboskaber og sikre kvaliteten i hverdagen, holdt inden for de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der er for alment boligbyggeri.

DISSING+WEITLING har vundet konkurrencen om bebyggelsen i Seest ved Kolding i tæt samarbejde med Wissenberg, eentileen arkitektur og MOVE arkitektur, landskabsarkitekt.

Dommerbetænkningen skrev bl.a.:
”Forslaget er et både markant og nytænkende bud på Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig på flere planer – fra sit markante natursyn til en vision for nye brugerinddragende produktionsmetoder. Forslaget skal fremhæves for sin stærke arkitektoniske og identitetsskabende arkitektur og for at ville skabe sammenvævede fælleskaber. På det byggetekniske niveau skal fokus på det sunde indeklima fremhæves samt visionen for en ny byggeteknik med høj fleksibilitet.”

Projektet indeholder boliger med varierende størrelse i to etager, opført i flere mindre klynger. Der er i forslaget lagt vægt på fælles udearealer i det indre gårdrum, men også i forhold til adgang og udsyn til et fælles naturlandskab på klyngernes ydersider.

Projektet starter i løbet af sommeren 2014. 

Se mere om projekterne: http://www.fbab.dk/