5. november 2012

Det nye Sølund

 I et skarpt felt af konkurrenter har teamet, bestående af Witraz arkitekter K/S (totalrådgiver), Entasis arkitekter, Wissenberg A/S, Wessberg A/S og BOGL Landskab ApS vundet konkurrencen om opførelsen af Danmarks største plejecenter, Sølund, ved Søerne i København.

Byggeriet omfatter nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af 384 plejeboliger i varierende størrelse, dertilhørende servicearealer, en ny daginstitution, erhvervslokaler samt parkeringskælder.

Projektet skal udføres i to etaper.

Det vindende projekt indeholder en karrélignende bebyggelse med tre tæt forbundne bygninger i forskellig højde samt en lavere bygning, der skal rumme daginstitutionen. Imellem de tre bygninger er der gårdrum, som åbner op mod det grønne og fri.

 I fremtidssikringen af det nye Sølund vil der blive implementeret state-of-the-art velfærdsteknologi. Andre fokusområder er vugge-til-vugge-principperne for materialer, ligesom en markant bæredygtighedsprofil, f.eks. udnyttelse af regnvand og nyttehaver på taget, hvortil beboerne fra hele området omkring indre Nørrebro vil få adgang. Et nyt parklignende byrum mellem Ryesgade og Søerne understreger denne tætte relation mellem det nye Sølund og det omgivende bymiljø.

Citat fra dommerbetænkningen:

"Det nye Sølund lever til fulde op til bygherrens forventninger om et nyt modelplejecenter.

Projektet er ikke alene et smukt og gennemført bevis på, at der er nye veje at træde for fremtidens plejecentre, men det er tillige et overbevisende eksempel på, at hverdagens bygninger kan føre sig frem, i skikkelse af enestående byarkitektur.

Det er således en enig dommerkomité, der med begejstring indstiller forslaget som vinder af konkurrencen"

Totalrådgivning - Witraz arkitekter K/S

Underrådgivere -

Ingeniører - Wissenberg A/S og Wessberg A/S

Arkitekter – Entasis arkitekter

Landskab - BOGL ApS

Ekspertpanel - Trine Relster, antropolog. Lars Heslet, læge. Susanne Rishøj, demenskonsulent. Mette Lunde, plejehjemsleder. Nina Breer Brock, Teknologisk Institut. Louise Hvid Jensen, Teknologisk Institut og Anders Fogh Jensen, filosof.

 

Pressen

TVLorry - http://www.lorry.dk/artikel/133616?autoplay=1&video_id=73281

Politiken: http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE1802923/koebenhavn-faar-en-ny-park-ved-soeerne/

Byggecentrum - http://www.byggecentrum.dk/bygnet-nyhederne/nyhed/article/witraz-og-entasis-vinder-soelund-konkurrence/