24. maj 2017

Der blev talt om fagentrepriser

En eftermiddag i  fagentreprisens tegn

I vores række af gå-hjem-møder var vi nået til fagentrepriser. Der er igen ved at komme liv i denne entrepriseform i de større renoveringer, så vi havde glædet os til at dele tanker og erfaringer med branchen. Det var vi åbenbart ikke ene om, for alle stole var besat.

Byggechef i DAB, Steen Ejsing, og Birger Villirs fra Christoffersen og Knudsen tog sig af vinklen fra hhv. bygherre og entreprenør, mens Søren Haugsted fra Arkitema og Jesper Schat-Holm fra Wissenberg delte ud af deres erfaringer fra rådgiversiden. Fra alle oplægsholdere – og fra salen – var der et ønske om at få fremmet ”det gode håndværk”, og der var bred enighed om, at fagentrepriser kunne være med til at flyttet fokus over på kvalitet i byggeriet. Jesper Schat-Holm fra Wissenberg var konferencier ved arrangementet og opsummerede dagen således:

"Jeg er glad for det store fremmøde, og vi fik i fællesskab sat fokus på denne lovende, men også svært håndterbare, entrepriseform. Der var et udbredt ønske om at højne kvaliteten i byggeriet, og der var også en fælles erkendelse af, at fagentrepriser kræver mere styring end andre entrepriseformer. Man kan altså få mere kvalitet for pengene i fagentrepriser, men noget af kvaliteten udspringer fra styring. Vi har selv sat fagentrepriser på vores interne dagsorden gennem et godt stykke tid, og det er rart at se, at branchen er klar til at prøve entrepriseformen af igen."

Arrangementet var som sagt velbesøgt, og vi sluttede årets første sommerdag af med lette forfriskninger og gode snakke på vores tagterrasse.