24. marts 2015

Bank-Mikkelsens Vej

Wissenberg har i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten (totalrådgiver) og PK3 vundet projektkonkurrencen ”Det gode liv – i nye rammer”, omhandlende modernisering og udbygning af Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte Kommune.


Området huser en lang række dag- og botilbud til voksne og børn med multiple handicaps. Området skal fremover fortættes og gives mere tidssvarende rammer for brugere og personale, ligesom der er et ønske om at integrere området og dets friarealer bedre i den omkringliggende bydel.

 

Fra bedømmelseskomiteen lyder det om det vindende forslag: ”Forslaget rummer efter bedømmelseskomiteens opfattelse det mest visionære bud på et tidssvarende, funktionelt og fleksibelt botilbud, der endnu engang kan sætte nye, bemærkelsesværdige standarder.”

For mere information om projektet, se venligst: http://www.gentofte.dk/da/Om-kommunen/Nyheder/2015/03/Bank-Mikkelsens-Vej