6. maj 2011

Bagsværd Skole

Bagsværd Skole er en ny 3-sporet skole i Gladsaxe Kommune. Byggeriet omfatter bl.a. nedrivning af eksisterende skole, udskiftning af tag på eksisterende idrætshal samt opførelse af 11.000 m2 ny skole inkl. etablering af friarealer. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.