23. august 2016

Artikel i Børsen Byggeri

Wissenberg har valgt at tilbyde procesfacilitering som en særskilt ydelse og som et nyt forretningsområde.